การควบคุมการใช้งานเครื่อง ตอนที่ 1

เนื่องจากผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายๆท่าน ถึงปัญหาเรื่องการที่จะทำอย่างไรที่เขาจะป้องกัน
ไม่ให้ผู้ใช้เครื่องในที่นี้คือพนักงาน/เด็กในบ้าน ทำการเพิ่มเติมโปรแกรมหรือจะทำอย่างไรให้
เขาใช้งานได้เฉพาะโปรแกรมที่เราได้กำหนดเอาไว้ให้เท่านั้น มาถึงตรงนี้ผมก็ขอเข้าเรื่องขั้น
ตอนต่างๆ โดยรูปแบบที่ผมจะเสนอคือการใช้คุณสมบัติของ Windows 7 ที่มีให้อยู่แล้ว
คือการสร้าง User (ผู้ใช้) และการกำหนดสิทธิต่างให้กับผู้ใช้

ขั้นตอนการสร้าง User
1.เราจะทำการสร้างผู้ใช้งานขึ้นมาก่อน จะเป็นชื่ออะไรก็ได้ โดยการไปที่ Control Panel
แล้วเปลี่ยนมุมมองไปที่ Category แล้วกด Add or Remove user accounts

2.กดที่ Creat new account

3.ทำการตั้งชื่อผู้ใช้ ในที่นี้ขอเป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่า
** ให้เลือกเป็น Standard User (ในที่นี้หมายถึงผู้ใช้ทั่วไป)

4.เราก็จะได้ User ที่สร้างขึ้นมา หลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการไปกำหนด password
สำหรับ Administrator หรือ account หลักของเรา เพราะหากเราไม่กำหนด Password
แน่นอน user ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะมาเข้าใช้ชื่อของเรา ดังนั้นเรากดเข้าไปที่ผู้ใช้
Administrator(หรือ user ที่เราใช้ก่อนหน้า) แล้วกดที่ Change user
password และกำหนด password ตามที่เราต้องการ

เมื่อท่านเสร็จขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ผมถือว่าท่านสามารถควบคุมการใช้งานเครื่องของ User ได้
แล้วขอให้ท่านอ่านการควบคุมการใช้งานเครื่องในตอนที่ 2 ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s