การควบคุมการใช้งานเครื่อง ตอนที่ 2

ตอนที่แล้วผมพูดถึงเรื่องการสร้างผู้ใช้งาน ในจุดนี้อยากจะให้ทุกท่านเข้าใจว่า ผู้ใช้งานที่เราสร้างขึ้นมานั้นจะได้สิทธิพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมที่มีอยู่ใน Windows ณ ตอนนั้นๆ เช่นหากท่านได้ติดตั้ง Windows7และติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเช่น Photoshop ผู้ใช้ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะได้สิทธิในการใช้งานโปรแกรมPhotoshop เช่นกัน หลังจากเราได้สร้างผู้ใช้ขึ้นมาแล้ว อันดับแรกเราต้องไปทำคือการยกเลิกสิทธิในการใช้งานของโปรแกรมออกทั้งหมดก่อน

1.ให้ท่านเข้า Account ของ Admin หรือ Account ของท่านเอง แล้วไปที่ Control Panel เปลี่ยนมุมมอง(View by) เป็น Larget icons

2.เลือกโปรแกรม Parental Controls ขึ้นมา

3.ในที่นี้ Parental Controls จะให้เราเรียก Account ที่เราต้องการจะควบคุม ในตัวอย่าง Account ที่ผมต้องการควบคุมคือ test

4.สิ่งที่แรกที่เราต้องทำคือ กดที่ On ,enforce current setting (ให้เริ่มใช้ค่าที่เรากำหนดให้)

สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้จาก Parental Controls คือ

4.1. Time Limits คือการกำหนดให้ใช้งานตามเวลาที่เราได้กำหนด  สีนำเงินคือเวลาที่เราไม่อนุญาติให้ใช้งาน เราก็สามารถเลือกตามวันและเวลาได้

4.2 อนุญาติให้เล่นเกมส์ได้หรือไม่ ถ้าไม่อนุญาติให้เล่นเกมส์ก็ให้ระบุ No หรือ ถ้าเป็นเด็กในบ้านเราอาจจะเพิ่มการควบคุม เช่นอนุญาติให้เล่นแต่กำหนด Rating ของเกมส์แทน

4.3 ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญในการควบคุม คือการอนุญาติ/ไม่อนุญาติ ให้ใช้งานโปรแกรมที่เราต้องการ (Allow and block specific programs) เราจะเลือก Can only use programs I allow (จะให้ใช้ได้เฉพาะโปรแกรมที่เรากำหนด) ในกรณีที่ท่านมีโปรแกรมจำนวนมากอยู่ในเครื่องของท่าน ท่านจะต้องรอให้ Windows โหลดรายชื่อโปรแกรมขึ้นมาก่อน ในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลา แล้วเราก็เลือกโปรแกรมที่เราอนุญาติให้ใช้งาน

เมื่อเสร็จทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว เราก็จะได้หน้าจอเหมือนๆกับภาพตัวอย่างที่ผมแสดงให้ดู ท่านก็กด OK ก็เป็นอันใช้งานได้ หลังจากนี้ท่านก็ออกจาก Account ของท่านด้วยการกด Switch User หรือ log off แล้วลอง Log เข้า Account ของผู้ใช้ที่เราได้สร้างขึ้นมาดูว่าใช้งานได้ตามที่เราได้กำหนดให้หรือไม่
*** ให้สังเกตุถึงการเปิดใช้การควบคุมในด้านขวามือของภาพ เช่น Time Limit=on

 

แล้วขอให้ท่านอ่านการควบคุมการใช้งานเครื่องในตอนที่ 3 ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s