การควบคุมการใช้งานเครื่อง ตอนที่ 3

ตอนนี้จะเป็นเรื่องของการสรุป Tips & technic ต่างๆ

1.การที่เราจะป้องกันการใช้งานเครื่อง ที่ผมแนะนำส่วนตัวและดีที่สุดคือการกำหนดหลังจากเราได้ทำการติดตั้ง Windows เข้าไปใหม่ๆและยังไม่มีโปรแกรมหรือโปรแกรมน้อยมากที่เราได้ติดตั้งเข้าไปในเครื่อง  เพราะหลังจากเราได้กำหนดการอนุญาติให้ใช้งานโปรแกรมแล้วโปรแกรมใหม่ที่เราได้ติดตั้งเข้าไปใหม่หลังจากนั้น ผู้ใช้ที่เราได้กำหนดสิทธิจะไม่สามารถใช้งานได้ เขาจะใช้ได้เฉพราะโปรแกรมที่เราได้กำหนดให้ไว้ก่อนหน้าเท่านั้น

2.การป้องกันการใช้งาน Internet
ผู้ใช้ยังคงสามารถใช้งานพื้นฐานของโปรแกรมแกรม Windows ได้ ดังนั้น IE หรือ Internet Explorer ผู้ใช้ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ วิธีที่เราป้องกันไม่ให้ใช้งานได้โดยการเอา IE ออก (uninstall) เขาจะไม่สามารถใช้งานได้ และเราติดตั้ง Chrome หรือ Firefox สำหรับใช้งาน Internet แทน ดังนั้นโปรแกรมใหม่ๆที่ติดตั้งเข้าไปผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานได้

3.ผู้ใช้จะไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง Hardware Device เช่นเครื่องพิมพ์ หรือทำอะไรได้ เขาจะเป็นผู้ใช้งานได้อย่างเดียว

ในส่วนอื่นๆหากมีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมให้ครับ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s