การ Backup ข้อมูล ตอนที่ 2

จากตอนที่แล้ว ผมได้อธิบายถึงความสำคัญของการสำรองข้อมูลรวมถึงอุปกรณ์ที่เราสามารถใช้สำรองข้อมูลได้ ตอนนี้เราจะเริ่มเข้าเรื่องของการสำรองข้อมูลโดยจากผมสรุปว่า
1.ท่านรู้แล้วว่าท่านจะสำรองข้อมูลอะไร? อยู่ที่จุดไหน?
2.ท่านรู้แล้วว่าท่านจะใช้อะไรในการสำรองข้อมูล

มาดูหลักการสำรองข้อมูล โดยหลักการสำรองข้อมูลมีหลายๆรูปแบบ ผมจะเริ่มจากง่ายไปหายาก โดยตัวแรกผมจะขอ
แนะนำคือเรื่องการทำ Synchronize
Synchronize
คือการทำสำเนาข้อมูลเก็บเอาไว้ 1 ชุด โดยหลักการคือจะให้ชุดสำเนาเหมือนกับชุดต้นฉบับตลอดเวลา หากเรามีการ
แก้ไขไฟล์ชุดต้นฉบับแล้วเราสั่งให้ Synchronize ใหม่ โปรแกรมจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้ทั้ง 2 ชุด
เหมือนกัน (สำเนาจะเหมือนชุดต้นฉบับ)

ประเภทของการใช้งาน
-สำหรับท่านที่ต้องการจะเก็บการสำเนาเพียงแค่ชุดเดียว เช่น เพลง ภาพถ่าย หรือไฟล์ข้อมูล ใช้งานส่วนตัว ข้อมูลที่
ไม่มาก
-ไม่เหมาะกับข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น ลูกหนี้ หรือข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆ เพราะข้อมูลประเภทนั้นจะต้องทำการ
สำรองเอาไว้หลายๆชุด ของหลายๆวัน

การใช้งาน
หลังจากที่ท่านเข้าใจในเรื่องหลักการแล้ว ตอนนี้เรามาเริ่มลองทำการ Synchronize โดยตัวแรกแและง่ายที่สุดที่เรา
สามารถทำได้ก็คือ
1.การ Copy
โดยการก็อปปี้ข้อมูลสำคัญไปเก็บไว้ใน HandyDrive หรือ UsbDrive ก็เป็นอันจบขั้นตอนแบบง่ายๆ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของข้อมูลหลักเราจำเป็นที่จะต้องก็อปปี้ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงลงไปเก็บเอาไว้ในตัวอุปกรณ์
เองหรือบางที่ถ้าหากเราสำรองข้อมูลในลักษณะโฟลเดอร์เราก็ทำการก็อปปี้ทั้งโฟลเดอร์ใหม่อีกครั้ง
*** ตรงนี้สังเกตุว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายๆโฟลเดอร์ หรือเปลี่ยนแปลงหลายๆไฟล์ บางที่เราก็จะจำไม่ได้ ตรงนี้ผมจะแนะนำให้ลองใช้ตัวที่ 2 ในที่นี้คือ Briefcase

2.Briefcase
เป็นโปรแกรมที่จะทำการ Synchronize (ทำสำเนาให้เหมือนต้นฉบับ) โดยทาง Windows มีมาให้เราอยู่แล้ว
Briefcase เหมือนกระเป๋าเดินทางเราจะต้องสร้าง Breifcase(กระเป๋า) ขึ้นมา แล้วบอกไปว่าใน Briefcase
(กระเป๋า) มีไฟล์หรือโฟลเดอร์อะไรบางที่เราต้องการจะสำรอง เมื่อมีการเปลี่ยนไฟล์ต่างๆที่ต้นฉบับแล้วก็เพียงแต่แจ้ง
ให้Briefcase Update …โปรแกรม Windows จะตรวจสอบเองว่ามีไฟล์ตัวไหนบางที่มีการเปลี่ยนแปลงและจะ
ทำการ Update ให้เรา
*** หากท่านมีข้อมูลมากในการ Synchronize การทำงานในครั้งแรกจะช้า แต่หลังจากทำงานในครั้งแรกเสร็จ ขั้นตอนการ Update จะเร็วเพราะจะทำการก็อปปี้เอาเฉพาะไหล์มี่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
มาดูขั้นตอนการทำงาน
1.สร้าง Breifcase(กระเป๋า) ขึ้นมาในอุปกรณ์ที่เราจะใช้สำรองข้อมูล ในที่นี้ผมจะใช้ HandyDrive ของผมที่เป็น
Drive J โดยการคลิกขวาไปบนพื้นที่วางจะมีเมนูขึ้นมาแล้วให้ท่านเลือกไปที่ New แล้วเลือกเมนู Briefcase จะอยู่
ท้ายสุด แล้วตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ ในที่ผมตั้งชื่อเป็น Backup
***ให้สังเกตุว่า Icon จะเป็นรูปกระเป๋า

2.เมื่อสร้างเสร็จจะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อ backup แล้ว Icon เป็นรูปกระเป๋า

3.หลังจากนั้นเราก็ดับเบิล-คลิก เข้าไปในตัวกระเป๋า ในที่นี้ของผมเป็น Backup หลังจากเข้ามาใน Briefcase
(กระเป๋า)แล้ว เราจะต้องทำการดึงไฟล์ (ก็อปปี้ไฟล์) หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการสำรองเอามาไว้ในตัว Briefcase
นี้ เช่นผมมีไฟล์และข้อมูลที่จะต้องสำรองตามภาพ
*** ขั้นตอนการก็อปปี้และการลบจะเหมือนๆกับการก็อปปี้ไฟล์หรือลบไฟล์ใน Windows 

4.เป็นได้ทั้งไฟล์และโฟลเดอร์ ในกรณีที่มีข้อมูลมากเราจำเป็นต้องรอให้เขาก็อปปี้
ข้อมูลให้หมดก่อน


5.หลังจากทำเสร็จหมดแล้ว ในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงไฟล์หรือโฟลเดอร์ หรือเราต้องการเช็คว่าต้นฉบับและ
สำเนายังคงเหมือนกัน ก็ให้เราเข้าไปใน Briefcase ของเราแล้วกดที่ Update All items
*** หากมีการเปลี่ยนแปลง Briefcase ก็จะแจ้งให้เราว่ามีไฟล์อะไรบ้าง แต่เราไม่ต้องสนใจก็ให้กด OK ให้ทำาร Update เลย

หลังจากกด Update แล้ว ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนการทำสำเนา ทั้ง 2 ชุดจะเหมือนกันตลอด ในตอนต่อไปผมจะ
แนะนำการทำ Synchronize ในลักษณะ Online โดยที่ข้อมูลของท่านอยู่บนอินเทอร์เน็ต ท่านไม่จำเป็นที่จะ
ต้องมี HandyDrive (เหมาะสำหรับคนที่มีข้อมูลที่สำคัญไม่มากนัก)
หากท่านมีคำถามท่านสามารถ Post ได้ที่ตอนท้าย…โดยผมจะพยายามตอบทุกคำถามครับ อย่าลืมติดตามตอนต่อไปครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s