การเปิดใช้งาน Wireless ให้แก่ผู้ใช้งานภายนอก (Guest) แบบปลอดภัยไร้กังวล

วันนี้มาขออัพเดทอุปกรณ์ตัวหนึ่งของ Asus ที่เราชาว SME สามารถนำไปประยุกติใช้ในสำหนักงานหรือที่บ้านพัก
อาศัยก็ได้ ปัญหาที่ทุกท่านเจอ คือการที่เราเปิด Wireless ให้กับผู้ที่ไม่ใช่คนภายใน เช่นแขกที่มาเที่ยวหา(Guest)
เชื่อต่อเข้ากับระะบ Wireless ของเรา เมื่อเขาเชื่อมเข้ามาเมื่อไรเรามีความเสี่ยงในหลายๆด้าน เช่น

1.เขาสามารถที่จะโจรกรรมข้อมูลที่อยู่ภายในเครื่องของเราหรือเครื่องอื่นๆที่อยู่ในระบบ network ที่ใช้งานอยู่

2.เขาสามารถนำพา Virus ในที่นี้คือ Worm เข้าสู่เครื่องทั้งหมดที่เชื่อมต่อเพราะว่าทุกคนอยู่ในระบบเดียวกัน (Network เดียวกัน)

3.ตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มีเจตนาในการโจรกรรมข้อมูล แต่เครื่องเขาอาจจะถูกติดตั้งโปรแกรมที่พร้อมจะทำลาย
หรือโจรกรรมข้อมูล ในที่นี้เราเรียกว่า Zombie

ดังนั้นการป้องกันที่ดีคือเราต้องแยกเขาออกจากระบบที่เราทำงานอยู่ แยกเขาออกไปอยู่ใน Network
ของเขาและไม่สามารถเข้ามาใน Network ที่เราทำงานอยู่

โดยทั่วไปบริษัทใหญ่ๆก็จะติดตั้งเครื่องที่เป็นอุปกรณ์และจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆ แต่ปัจจุบันผมได้เจอ
อุปกรณ์ของ Asus รุ่น DSL-N12Uโดยที่ราคาไม่แพง ราคาไม่เกิน 2,500 บาท ที่ผมว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดี
เพราะตัวนี้คือ Wireless ADSL Router

1.เป็น ADSL ดังนั้นเรานำมาแทน ADSL Router ที่เรามีอยู่ ขั้นตอนการ Setup ง่ายมากๆไม่เกิน 3
นาทีติดตั้งเสร็จเพราะมีข้อมูลของ ISP เข่น TOT,TT&T,3BB อยู่แล้ว

2.เมื่อเราเปิดใช้ Wireless เรากำหนด Password เหมือนกับการเปิดใช้งาน Wireless ปกติ
** ตัวเสาสัญญาณเป็น 5dbi สัญญาณแรงมากๆ

3.เราสามารถขอเปิด Wireless ในชื่อใหม่สำหรับ Guest ได้ เพราะสามารถแสดงชื่อ Wireless ได้ 4 ตัว
Multiple SSID (4 ตัว) ดังนั้นเราสามารถตั้งชื่อ Wireless ใหม่ให้กับคนภายนอกที่มาขอใช้ และสามารถ
ที่จะกำหนด Password ได้ด้วย เช่นผมสามารถที่จะกำหนดชื่อ Wireless ที่ใช้ภายในชื่อ Technocom
และกำหนด Wireless ที่สำหรับคนภายนอกที่ต้องการเชื่อมต่อเป็น Technocom-Guest
** ข้อดีของตัวอุปกรณ์ Default จะ setup Wireless ชื่อ Guest และกำหนดความเร็วให้ใช้ต่ำ
(Low Bandwidth) ส่วนคนภายในข้อมูลจะวิ่งเร็ว (high Bandwidth)
** Guest จะวิ่งคนละกลุ่มกับระบบภายใน ดังนั้นผู้ใช้ภายนอกไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่ระบบภายในของเรา

ตัว Asus DSL-N12U ยังมีขีดความสามารถอื่นๆอีกเช่น
1.มี Port USB สำหรับใช้เชื่อม Printer ที่เป็น USB เพื่อใช้ในการแชร์เครื่องพิมพ์ได้
2.เป็น Wireless แบบ N สามารถทำให้รับส่งข้อมูลที่ควาทเร็วสูงที่ 300 Mbps

หากท่านสนใจสามารถติดต่อได้ที่เทคโนคอม ทุกสาขาหรือสั่งซื้อ Online ได้ที่ www.technocom-online.com

ในกรณีข้อความนี้มีประโยด ท่านสามารถแชร์ให้ผู้อื่นทราบและหากติดปัญหาใดๆสามารถที่จะ Post สอบถามได้ที่นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s